Rifacimento ponte FFS Gordola (12 marzo - settembre 2018)